Carbon Mirror – Size I | IATESTA STUDIO

Carbon Mirror – Size I

IATESTA STUDIO

Size: 19.625"Dia. x 6"D
Finish: W206 / Pembrooke