Whittman Table - Size I | IATESTA STUDIO

Whittman Table - Size I

IATESTA STUDIO

Size: 28”W x 28”D x 28”H
Finish: W212 / Whittman
Accents: Ebonized